Sirküler: 113/18                                                                                                                                               27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, 25 Nisan 2018 tarih ve 30402 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde,  3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına uygulanacak tarife ve talimatlar belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile, 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülen Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter