Sirküler : 113                                                                                                                                                              18.03.2019

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: TTK 33/2. Madde Uyarınca Uygulanan İdari Para Cezaları Hk.

İlgi    : T.C. Mersin Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 06.03.2019 tarih ve 42290169 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; 6102 sayılı Kanunun 33. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca ticaret sicil müdürünün tescile daveti üzerine süresi içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişinin sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından idari para cezasıyla cezalandırıldığı ve bu kapsamda uygulanacak idari para cezasının 01.01.2019-31.12.2019 döneminde işlenen kabahatler için 1.911,50 TL olarak uygulanacağı” bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter