Sirküler: 115/18                                                                                                                                              04.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Deniz Hizmetleri Ücret Tarifesi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 24.04.2018 tarih ve E.1116 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mersin Limanı hudutları içerisinde 01.05.2018 ile 31.10.2018 tarihleri arasında geçerli olacak 2018 yılı yaz ayları yük ve yolcu tarife listesi gönderilmiş olup, söz konusu tarifenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Karaduvar, Kazanlı bölgesinde ,açıkta bulunan akaryakıt platformuna/şamandıralarına yönelik hizmetler için de ek tarife uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Deniz Hizmetleri Ücret Tarife Listesi