Sirküler: 116/14                                                                                                           14.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 10.04.2014 tarih ve 7581 sayılı “Türk Eximbank İhracat Kredilerinin (Reeskont Kredisi Hariç) Faiz Oranları ile İlgili Düzenlemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı