Sirküler: 12/18                                                                                                                                            04.01.2019

 

 

                                                                    ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimleri Hk.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Odamızdan, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’na 20 Kadın Girişimci ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’na 20 Genç Girişimci gönderilebilecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliğine aday olmak isteyen üyelerimizin, bir örneği ekte sunulan ilgili formu eksiksiz bir şekilde doldurarak en geç 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Odamıza elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak aday üyelerden;

İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olabilmek için;
• Ticaret siciline kayıtlı,
• gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı,
• yönetim kurulu üyesi,
• yöneticisi,
• genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olabilmek için;

• 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise gün almamış olması,
• Ticaret siciline kayıtlı,
• gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı,
• yönetim kurulu üyesi,
• yöneticisi,
• genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler,  “http://tobbgirisimcilik.org.tr/” web sitesinde mevcut olup, Odamız ilgilisi Eda KARA’dan da (Tel: 0324-3277000/136 E-Posta: edakara@mdto.org) bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinize önemle rica olunur.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter