Sirküler: 125/19                                                                                                                                               27.03.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Deniz Turizmi Yönetmeliği Uyarınca Uygulanacak 2019 Yılı Katkı Payları,Teminat, Belge ve Plaket Ücretleri Hk.

İlgi    : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Daire Başkanlığının 17.03.2019 tarih ve E.232340 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 2019 yılında deniz turizmi yatırım ve işletmelerine uygulanacak; harç, katkı payı, teminat, belge, plaket ve seyir izin belgesi ücretlerinin uygulanmasının 14.03.2019 tarih ve E.184639 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca uygulanacak 2019 Yılı Katkı Payları,Teminat, Belge ve Plaket Ücretleri ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki:2019 Yılı Katkı Payı Teminat Belge ve Plaket Ücretleri