Sirküler: 128/18                                                                                                                                       18.05.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 Konu : Konteyner ve Liman Takip Sisteminde Liman Kodlarının Değiştirildiği Hk.

İlgi   : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 15.05.2018 tarih ve E-34336250 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Konteyner ve Liman Takip Sistemi kapsamında yapılan saha çalışmalarında ve alınan geri bildirimlerde bir gümrük idaresine bağlı birden fazla liman işletmesi bulunması halinde, Sistemde işletme ayrımı olmamasından dolayı sorunların yaşandığı, bu sorunların çözümü, ayrıntılı istatistik alınabilmesi ve uygulamaya geçilecek olan Liman Tek Pencere Projesinde kurumlar arasında farklı liman kodları kullanılmasından kaynaklı sorun yaşanmamasını teminen, hali hazırda kullanılan “liman kodlarının değiştirildiği”, ülkemizde yer alan limanlar için ISPS Kodlarının, yurt dışı limanlar için BM Kod sisteminde (UNLOCODE) yer alan kodların kullanılmasına ilişkin sistemsel düzenlemenin yapıldığı, söz konusu liman kodlarının “www.gtb.gov.tr” web sitesi, e-işlemler menüsü “Liman Kodları” alanında yer aldığı belirtilerek, uygulamanın 17.05.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmektedir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter