Sirküler: 128/19                                                                                                                                           28.03.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Dış Ticaretin Finansmanı, Prensipleri, Tedarik Zinciri, Risk Yönetimi ve Yeni Teknolojiler Eğitimi Hk.

İlgi     : ICC Türkiye Milli Komitesinin 22 Mart 2019 tarihli yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binasında “Dış Ticaretin Finansmanı, Prensipleri, Tedarik Zinciri, Risk Yönetimi ve Yeni Teknolojiler Eğitimi” düzenleneceği bildirilmektedir.

Eğitim ana başlıkları ve eğitime başvuru için izlenmesi gereken adımlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren ilgi yazının bir örneği ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı