Sirküler: 129/19                                                                                                                                       27.03.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27.03.2019 tarihli ve 30727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile,  5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin “c) Temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak; her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler.” şeklindeki 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.