Sirküler: 13/19                                                                                                                                             09.01.2019

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : (a) 02.03.2018 tarih ve 71/18 sayılı sirkülerimiz.

(b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 Tarih ve 433 Sayılı yazısı.

 

Odamız Meclisince alınan karar doğrultusunda, Odamız yetki alanı Mersin Limanlarında uygulanacak 2018 yılı Yük Teslim Belgesi ve Konşimento Ücret Tarifesi ilgi (a) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

İlgi (b) yazıda ise 2018 yılında Yük Teslim Talimat Formunun  (Yük Teslim Belgesi) konşimento başına 150 TL Tavan ücret bazında ve tavan ücretler her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Oranında artacak şekilde uygulanması bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, 2019 yılı Yük Teslim Talimat Formu ve Konşimento Ücret Tarifesi, Odamız Meclisinin 20 Aralık 2018 tarih ve 10 No’lu toplantısında alınan karar gereği, aşağıda olduğu gibi yeniden belirlenmiştir.

 2019 Yılında Uygulanacak “Yük Teslim Talimat Formu ve Konşimento Ücretleri Tarifesi” (Azami ücretlerdir) 

1 Transit Teslim Formu (Konteyner İçi ve Harici Yükler) 180,00 TL
2 İthalat Teslim Formu (Konteyner İçi ve Harici Yükler) 180,00 TL
3 Boş Konteyner Teslim Talimat Formu 30,00 TL
4 Tam Takım Konşimento 150,00 TL
5 Düzeltme Mektubu 75,00 TL

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter