Sirküler: 130/18                                                                                                                                             21.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 17.05.2018 tarih ve E.39472 sayılı, “Türk Bayraklı Gemilerin MLC 2006 Sözleşmesi Kapsamında Belgelendirilmeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı