Sirküler: 133/18                                                                                                                                          23.05.2018

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sisteminde Kullanılan Liman Kodlarında Yapılan Değişiklik Hk.

İlgi     : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.05.2018 tarih ve E-34345147 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Konteyner ve Liman Takip Sistemi kapsamında yapılan saha çalışmalarında ve alınan geri bildirimlerde bir gümrük idaresine bağlı birden fazla liman işletmesi bulunması halinde Sistemde işletme ayrımı olmamasından dolayı sorunların yaşandığının tespit edildiği, bu sorunların çözümü, ayrıntılı istatistik alınabilmesi ve uygulamaya geçilecek olan Liman Tek Pencere projesinde de kurumlar arası farklı liman kodları kullanılmasından kaynaklı sorun yaşanmamasını teminen hali hazırda kullanılan liman kodlarının değiştirileceği, ülkemizde yer alan limanlar için ISPS kodların, yurtdışı limanlar için BM kod sisteminde (UNLOCODE) yer alan kodların kullanılmasına ilişkin sistemsel düzenlemenin yapıldığı ve bahse konu liman kodlarının “www.gtb.gov.tr” web adresi işlemler menüsü altında “Liman Kodları” başlığında yer aldığı belirtilerek, uygulamanın 17 Mayıs 2018 tarihinde devreye alındığı, beyanlarda bu kodların kullanılması gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamada değiştirilen ilgili Liman Kodu Alanları, ekte sunulan ilgi yazıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı