Sirküler: 134/18                                                                                                                                                     25.05.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: DBA Belgesi Kontrol Ücretleri Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve E.31401 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesin (SOLAS)’nin VI’ncı  Bölümünün A Kısmının 2’inci Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği, SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasının 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge ile gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu Yönergenin 13. Maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen DBA Belgesi kontrol ücretleri ilgili olarak söz konusu Genelge ile belirlenen 2017 yılı tavan ücreti (60 TL), 2017 yılı TÜFE oranında (%11,14) yapılan artış ile 66,68 TL olduğu, 2018 yılı tavan ücretinin de tavan ücretinin %5’i olan 3.33 TL olarak hesaplandığı bildirilmektedir. DBA Yöntem-2 Kontrol Ücreti Ödemesi Tablosunun bir örneği ekte sunulmuştur.

Yazıda ayrıca, DBA Yetki Belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine geldiğinde tartım işlemi yapmadan gemiye yüklenmemesi hususunda kıyı tesislerince gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, Liman Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde ihlal tespit edilmesi halinde ilgili Yönergenin 28. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kontrol Ücreti Ödemesi Tablosu