Sirküler: 134/19                                                                                                                                02.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.03.2019 tarih ve 34221550-724.01.03-3409 sayılı, “Cezayir Pazarı ile İlgili Cezayir Ticaret Müşavirliğinden Alınan Yazı”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı