SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.03.2020 tarih ve 2881 sayılı, “Suudi Arabistan’a Geçici İhracı Gerçekleştirilen Eşya Özelinde Uygulanacak Gümrük İşlemleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter