Sirküler: 136/18                                                                                                                                29.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD Tarafından İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.05.2018 tarih ve 7723 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ABD’nin İran’a yönelik olarak 2016 yılında kaldırdığı ekonomik yaptırımlara geri döneceği, yaptırımlara tabi tutulacak iş ilişkilerinin sonlandırılması için 180 günlük ve 90 günlük iki ayrı geçiş süresinin öngörüldüğü, söz konusu 180 günlük sürenin petrol ve doğal gaz ürünleri, 90 günlük sürenin ise finans ve bankacılık konuları ile altın ve diğer metaller bakımından uygulanacağı belirtilerek, ABD’nin İranlı dokuz gerçek ve tüzel kişiyi yaptırım uygulanacak kişiler listesine dahil ettiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili bilgi notu, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan Basın Açıklaması ile ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular ilgi yazı ekinde sunulmuş olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz Odamızdan temin edebilirler.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter