Sirküler: 137/19                                                                                                                                          02.04.2019

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarih ve E.272525 sayılı,”2019 Yılı Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçları Katkı Payları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı