Sirküler: 138/18                                                                                                                                     29.05.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 18.05.2018 tarih ve E.33407 sayılı, “Gemiadamı Cüzdanları Düzenlenmesi/Yenilenmesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı