SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.21107 sayılı, “Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Liman Başkanlıklarınca Alınacak İlave Tedbirler”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter