Sirküler: 140/19                                                                                                                                04.04.2019

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün E.25856 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; bir örneği ekte sunulan “Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüşlerinizin 15 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmeliği Taslağı Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmeliği Taslağı