Sirküler: 143/18                                                                                                                                                   01.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : İran’a Yönelik Olarak ABD Tarafından Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.05.2018 tarih ve 8156 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; ABD’nin İran politikası doğrultusunda 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Dış İşleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından kordiplomatiğe verilen brifing hakkında özet bilgi verilmekte, ayrıca  ABD tarafından İran’a yeniden uygulanacak yaptırımlar ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan basın açıklamasıyla bazı gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla;  ABD yaptırımları sınır aşar şekilde uygulandığından yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı sebebiyle bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin ilgi yazıyı Odamızdan temin edebileceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter