Sirküler: 143/19                                                                                                                                     08.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kılavuz Kaptan Eğitimi ve Sınavı Hk.

İlgi    : a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 01.04.2019 tarih ve E.1018 sayılı yazısı.

b) T.C. Ulaştırma ve Altayapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 28.03.2019 tarih ve E.24660 sayılı yazısı.

İlgi (a) ve (b) yazılar ile; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında gerekli şartları sağlayanlara düzenlenecek eğitim sonrasında yazılı ve sözlü sınavla ihtiyaç doğrultusunda kılavuz kaptan yeterliliği verileceği, kılavuz kaptan yeterliliği almak isteyen adayların söz konusu Yönetmeliğin 69. maddesinde belirtilen şartlara haiz olduklarını gösteren bilgi, belge ve dokümanları içeren başvuru dilekçesi ile gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar bizzat başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, sınav tarihi ve yerinin bilahare bildirileceği ve sınav öncesi adaylara İstanbul’da 3 günlük temel eğitim verileceği belirtilmektedir.

Eğitim, sınav ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan ilgi (b) yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi (b) Yazı Örneği