Sirküler: 148/19                                                                                                                                        09.04.2019

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Suudi Arabistan Gümrük İdaresiyle Yapılacak Toplantı Kapsamında Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.04.2019 tarih ve 3836 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;Suudi Arabistan ile Irak arasındaki hudut kapısının ticari geçişlere açılması, Suudi Arabistan gümrüklerine varış öncesi bildirim, altın ve mücevher ticaretinde hariçte işleme rejimi uygulaması gibi hususları görüşmek üzere Suudi Arabistan heyeti ile Nisan ayının ikinci yarısında bir toplantı gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen konulara ilişkin görüş ve önerilerinizin 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) iletilmesini önemle rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.