Sirküler: 150/18                                                                                                                        08.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Oda yıllık ve munzam aidatı Birinci Taksidinin Haziran ayı Sonuna Kadar Ödenmesi. 

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Oda yıllık ve munzam aidatı her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

 

Diğer taraftan; birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir.

 

İlgili mevzuat gereği, 2018 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksit tutarlarının, Haziran 2018 ayı sonuna kadarödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksidinin süresi içinde ödenmesi hususunu önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter