Sirküler: 152/18                                                                                                                       08.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu : Liman Tek Pencere Uygulaması Hk.

İlgi     : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.06.2018 tarih ve 35010847 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanına girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkları koordinesinde Liman Tek Pencere Sistemi projesi yürütüldüğü, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünce Asyaport Limanında 1 Haziran 2018 tarihinde anılan sistemin pilot olarak uygulanmaya başlandığı ve söz konusu sistemin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında aynı uygulamanın 25 Haziran 2018 tarihinde Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlısı Mersin Gümrük Müdürlüğünce MIP Limanında da başlatılacağı, anılan tarihten sonra da uygulanmaya devam edileceği belirtilerek, bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak hazırlanan acente kılavuzu ile sistem tablolarına “http://risk.gtb.gov.tr/liman-tek-pencere-sistemi” linkinden ulaşılabileceği ve Sistemin tüm limanlarda 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulamaya alınacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter