Sirküler: 155/18                                                                                                                            13.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 06.06.2018 tarih ve E.45389 sayılı, “Gambiya Limanlar İdaresinin İşbirliği Talebi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı