Sirküler: 156/18                                                                                                                        13.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Hk.

İlgi    : T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 11.06.2018 tarih ve 34675072-620-4285 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazlı çerçevesinde uygulanan istihdam teşvikleri ve Türkiye’de ilk kez uygulamaya konulacak olan yeni istihdam teşvik modeli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesinin (MEGİP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA’nın teşrifleriyle 19.06.2018 tarihinde saat 15:00’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının Toplantı Salonunda düzenleneceği ve üyelerimizin de katılımına açık olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter