Sirküler: 157/19                                                                                                                                       15.04.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve E.17855 sayılı, “Uğraksız Geçişi Bozulan Gemilere Esas Ücretlerin %100 İlaveli Olarak Tatbik Edileceği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı