Sirküler: 159/19                                                                                                                                     15.04.2019

 

                                                                 ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğine İlişkin 2019/4 Sıra Numaralı Bakanlık Genelgesi Hk.

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12 Nisan 2019 tarih ve E.29209 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğine ilişkin 11.04.2019 tarih ve 29166 sayılı, 2019/4 sıra numaralı Bakanlık Genelgesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün web sitesinde (www.didgm.gov.tr) yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Genelgenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı