Sirküler: 161/18                                                                                                                                   26.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

Konu: Liman Tek Pencere Uygulaması Hk.

İlgi    : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve 35330801 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Liman Tek Pencere Projesinin pilot uygulamalarının Tekirdağ, Aliağa, İskenderun ve Mersin Gümrük Müdürlüklerine bağlı limanlarda başlatıldığı ve sorunsuz bir şekilde işletildiği, söz konusu sistemin 1 Temmuz’da tüm limanlarda uygulamaya alınacağı, olası aksaklıkların önlenmesini teminen 16 Temmuz 2018 tarihine kadar Gemi Takip Programının da açık tutulacağı ancak bu tarihten sonra kapatılacağı, 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren gemi bildirimlerine ilişkin acente işlemlerinin tüm limanlarda Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren deniz yolu genel bildiriminin (gelişte ve çıkışta) sadece Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden verilmesinin gerektiği, deniz yolu genel bildirimi ve e-manifestosunun Gemi Takip Programı üzerinden, varış bildiriminin BİLGE Sistemi üzerinden sunulmasına izin verilmeyeceği, çıkış bildiriminin BİLGE Sistemi üzerinden verilmesine devam edileceği belirtilmektedir.

Liman Tek Pencere Sistemine ilişkin kodlar ve acente kılavuzuna “http://risk.gtb.gov.tr/liman-tek-pencere-sistemi” adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter