Sirküler: 161/19                                                                                                                                       15.04.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, 08.04.2019 tarih ve 2019/12 sayılı “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede, 23/01/2019 tarih ve 30664 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 23/04/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Genelge