Sirküler: 162/19                                                                                                                                     16.04.2019

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Türkiye-Almanya Ticaret Grubu Anketinin Doldurulması Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 15.04.2019 tarih ve 411/2028 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısında Türkiye ile Almanya özel sektörlerinin koordinasyonunda çalışma gruplarının kurulması hususunda mutabakata varıldığı, söz konusu toplantıya ait Mutabakat Zaptında Türkiye ile Almanya arasında “Ticaret Çalışma Grubu”nun kurulmasının kararlaştırıldığı bildirilerek, Türk-Alman Ticaret Çalışma Grubunun çalışmaları kapsamında üyelerimizin sorunlarını, görüşlerini ve katkılarını almak üzere Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından yürütülen araştırma kapsamında düzenlenen anketin doldurulması istenilmektedir.

Türkiye- Almanya arasındaki ikili ticarete yönelik hazırlanan anket çalışmasına, “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZk6me-WQJmXFZxBRedB7Vpsmw1ibwNU7_PLsHsi5Irl6iCA/viewform adresinden ulaşılabilmekte olup, söz konusu anketin en geç 30 Nisan 2019 Salı gününe kadardoldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter