Sirküler: 163/18                                                                                                                                                         27.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.06.2018 tarih ve 9472 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 18.05.2018 tarih ve 196961 sayılı yazıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereği, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin TSE tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca ADR’ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb.nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporunun bulundurulmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter