Sirküler: 163/19                                                                                                                                          17.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 13.04.2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Hükümleri Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü tarafından yürütülen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik