Sirküler: 165/19                                                                                                                                        18.04.2019

 

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim Özel İzin Yönergesi Hk.

İlgi   : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 30222 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı liman idari sahasına, karayolu ve demiryolu araçları ise kıyı tesisine varmadan önce taşıdıkları yüklerle ilgili bildirim yapmak zorunda olduğu, Yönetmeliğin aynı maddesi uyarınca da bildirimin içeriği, usul ve esaslarının İdare tarafından belirlendiği belirtilerek, bu kapsamda hazırlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi”nin 12 Nisan 2019 tarih ve 29486 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayınlandığı bildirilmektedir.

“Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü web sitesinde http://www.tmkt.gov.tr/ yayınlanmış olup, söz konusu Yönerge ile yapılan düzenlemeler maddeler halinde bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda açıklanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim Özel İzin Yönergesi