Sirküler: 166/19                                                                                                                                    18.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Güncellenen BMGK Irak Yaptırımlar Listesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.04.2019 tarih ve 4289 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden, ilgi yazıda belirtilen kuruluşların çıkartıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı