Sirküler: 167/19                                                                                                                                          24.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.04.2019 tarih ve 4214 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmaların ticari alacak sigortasından faydalanabildiği, söz konusu sigorta ile KOBİ’lerin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskinin teminat altına alınmasının amaçlandığı, ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili detaylı bilgiye “http://alacaksigortasi.org” adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı