SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Uygulamasına Geçildiği Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.12.2019 tarih ve 34221550-100-12822 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile İhracat Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamda basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta olduğu, bu beyannameye ilişkin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılıp anılan beyannamenin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda ise ihracatçılara ilgili beyannamenin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesi için gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atandığı GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli beyannamenin çıktısının alınması ve çıktısı alınan beyanname üzerinde yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter