Sirküler: 170/18                                                                                                                                      03.07.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Belli Ham Maddelerde Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması Hk.

İlgi    : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 29 Haziran 2018 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergilerinin sıfırlandığı belirtilerek, uygulamanın 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilmektedir.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu ham madde listesine “http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627M1-17.pdf” adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter