Sirküler: 170/17                                                                                                                               27.04.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların Yaz Tarifesi Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 1632 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Odamıza gönderilen, Mersin Limanı Belediye Hudutları içerisinde 01.05.2017 ile 01.11.2017 tarihleri arasında geçerli olacak 2017 yaz tarifesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların Yaz Tarifesi