Sirküler: 171/18                                                                                                                                     03.07.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile Bakanlıklarının Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı, hazırlanan sistemin pilot uygulamasına Tekirdağ, Aliağa, İskenderun ve Mersin Limanlarında başlandığı, Liman Tek Pencere (LTP) Sisteminin 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla tüm limanlarda devreye alındığı, olası aksaklıkların önlenmesini teminen 16 Temmuz 2018 tarihine kadar Gemi Takip Programının da açık tutulacağı, ancak bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde işlemlerin sadece Liman Takip Sistemi (LTP) üzerinden gerçekleştirileceği belirtilerek;

1. LTP Sistemi yeni LYBS uygulamasına (lybs.udhb.gov.tr) entegre olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde devreye alındığı,

2. Gemi acentelerince LTP Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek bildirimlerin ilgili Yönerge doğrultusunda Liman Başkanlıklarınca yeni LYBS uygulaması üzerinden de takip edileceği,

3. Olası aksaklık ve gecikmelerin önlenmesini teminen 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra da mevcut LYBS uygulamasının gemi acenteleri ve liman başkanlıkları tarafından kullanımına devam edileceği, ikinci bir talimata kadar işlemlerin hem LTP hem de mevcut LBYS uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği,

4. Bu süreçte mevcut LYBS’de gerçekleştirilecek işlemlerin esas alınacağı,

5. Acentelerin LTP Sistemini kullanabilmeleri için sistemlerinde vergi numaraların güncel olması gerektiği, güncelleme işlemi için yetki belgesi alınan birime başvurulması gerektiği,

6. LTP Sisteminde karşılaşılacak eksiklik ve aksaklıkların ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresi üzerinden Genel Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter