Sirküler: 171/19                                                                                                                                                          24.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün bila tarih ve E.31712 sayılı, “Ülkemize E-Vize ile Seyahat Eden Yabancıların Gerekli Kontrollerinin Taşıyıcı Firmalarca Yapılması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı