Sirküler: 176/18                                                                                                                                          10.07.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Nefes Kredisi Kapsamında Faaliyet Belgesi Verilemeyeceği Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.07.2018 tarih ve 10268 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 02 Nisan 2018 tarihinde ikinci kez başlatılan Nefes Kredisi Projesinin, proje öncesinde planlanan hedeflere ulaşılması ve Oda/Borsaların büyük çoğunluğunda limitlerin tamamının kullanılması sebebiyle 04 Temmuz 2018 mesai bitim tarihinde sonlandırıldığı belirtilerek, bu tarih itibarıyla “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli Faaliyet Belgesinin verilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen “Nefes Kredisi” uygulamasının sonlandırılması nedeniyle, Odamız tarafından bundan sonra “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli Faaliyet Belgesi verilemeyeceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı