Sirküler: 176/19                                                                                                                                      03.05.2019

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Türkiye-Sri Lanka İlişkilerine Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.05.2019 tarih ve 4689 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi (KEK) II.Dönem Toplantısının 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Kolombo’da gerçekleştirileceği bildirilerek, söz konusu toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen hususlar ile Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 07 Mayıs 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter