Sirküler: 177/17                                                                                                                            04.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu: YOİKK 2017-2018 Eylem Planı Dönemi Çalışmaları Kapsamında Görüş Bildirilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.04.2017 tarih ve 7012 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de 10 adet teknik komite ile çalışmalar yürüteceği ve bu kapsamda 2017-2018 dönemine ilişkin eylem oluşturma sürecinin başladığı belirtilerek, yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna 2017-2018 eylem planı döneminde taşınması istenen önerilerin iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar kapsamında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin, ilgi yazı ekinde bulunan “YOİKK 2017-2018 Dönemi İçin Eylem Öneri Şablonu”nu incelemelerini ve hazırlanan görüşlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 05.05.2017 Çarşamba günü (yarın) mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı