Sirküler: 178/17                                                                                                                             09.05.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 26.04.2017 Tarih ve 6976 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 22 Şubat 2017  tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması yürürlüğe girmiş olup,  halihazırda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı bildirilmektedir.

Anlaşmanın ilgili maddesi uyarınca, ulusal düzeyde kurulması gereken “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi”nin, Ülkemizde Başbakanlık Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” adı altında kurulmuş ve ilk toplantısını 24 Mart Tarihinde gerçekleştirmiştir.

Bahsi geçen Teknik Komitenin, 19 Nisan 2017 tarihinde yapılan ilk toplantısında, Strateji Belgesi Eylem Planının hazırlıklarına başlanarak, komitenin  ikinci toplantısına kadar tamamlanması uygun değerlendirilmiştir.

İlgi yazı ekte sunulmuş olup, Dış Ticaret işlemlerinin(İthalat, İhracat, gümrük işlemleri, sınır geçişleri, özellikli taşımalar, taşımacılıkta kullanılan transit işlemleri (TIR, ortak transit, ulusal transit vb. rejimler) uygulamasına yönelik  yazı ekinde sunulan tabloya doldurulmak suretiyle 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar Odamıza (E-mail: mersindto@mdto.org, Faks: 3295230) göndermelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı