Sirküler: 18/19                                                                                                                                                           14.01.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: TOBB Türkiye 100 Programı Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.01.2019 tarih ve 195 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenmesi, söz konusu şirketlerin görünürlüklerinin arttırılması ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından bu yana “TOBB Türkiye 100” programının yürütüldüğü, söz konusu program başvuru kriterlerini sağlayan şirketlerin  büyüme hızlarına göre sıralanacağı ve en hızlı büyüyen şirketin birinciliği alacağı bildirilmektedir.

TOBB Türkiye 100 Programı başvuru kriterleri ve program başvurusuyla ilgili detaylı bilgiler “http://turkiye100.tobb.org.tr/” adresinde mevcut olup, konuyla ilgili Basın Bülteni’nin bir örneği ile program afişi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1    Basın Bülteni

Ek.2    Program Afişi