Sirküler : 180/18                                                                                                                                          19/07/2018

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.07.2018 tarih ve 10531 sayılı, “A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı