Sirküler: 182/19                                                                                                                                         06.05.2019

 

                                                         ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : 36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısında Gündeme Getirilmesi Gereken Konulara Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.04.2019 tarih ve 4636 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Türkiye-AB Gümrük Birliğini doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliğinin düzgün işleyişinin temini amacıyla düzenlenen Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesinin 36. Dönem toplantısının 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, bahse konu toplantı kapsamında gündeme getirilmesi gereken konulara ilişkin Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

36. Dönem GBOK Toplantısında gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter