Sirküler : 183/18                                                                                                                             26/07/2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 20.07.2018 tarih ve 52856264-235 sayılı, “Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı